Rättsområden

Olika rättsområden

Det finns många olika rättsområden som en advokat kan välja att specialisera sig inom. Vissa advokatbyråer har endast en inriktning, medan vissa består av advokater som arbetar inom flera rättsområden. Du som söker efter en advokat i Vasastan kommer enkelt kunna hitta flera olika advokater inom olika områden.

Behovet av att dela upp rättsväsendet i olika områden är för att det finns såpass många olika slags tvister som kan uppstå. För att en advokat ska kunna bli expert, måste man avgränsa sig till ett eller några få rättsområden. I denna text får du en snabb överblick i några av de rättsområden som finns.

Familjerätt

En del av civilrätten, för familjemedlemmars rättigheter gentemot varandra och utomstående. Detta inkluderar arvsrätt, barnrätt, sambo & äktenskap och även bodelning. När det gäller barnrätt ser man alltid till barnets bästa. I viss utsträckning tar man hänsyn till barnets vilja, men detta är något som beror på ålder och mognad.

Civilrätt

Allmän avtalsrätt, behandlar hur avtal uppkommer, giltigheten av avtalet och hur det skall tolkas vid eventuell tvist (bland annat). Entreprenadrätt, juridiska frågor rörande beställaren (byggherre) samt entreprenören som utför arbetet.

Arbetsrätt:

Reglerar de förhållanden som uppstår mellan arbetsgivaren och den anställda. Detta gäller de olika anställningsformerna tillsvidareanställning (vilket är en fast anställning) eller tidsbestämd, uppsägning där det finns en lojalitetsplikt som främst gäller gentemot arbetsgivaren inom den privata sektorn. För offentligt anställda gäller särskilda regler.

Bolagsrätt

I bolagsrätten framgår olika bolagsformers kännetecken, vem som kan representera dessa i avtal, uppdelning av resultat ägarna sinsemellan samt skapandet och upplösningen av bolag. Olika kännetecken och regler finns för aktiebolag, ekonomiska & ideella föreningar, enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Skadeståndsrätt:

Behandlar frågan som uppstår när en person eller företag skadat egendom eller en person. Sökandet är efter vem som har orsakat skadan. Inom skadeståndsrätten finns det olika skadekategorier.

Skatterätt:

Behandlar de regler och lagar kring skatt och beskattningar av både fysiska (privata och företagare) och juridiska personer. Skatterätten behandlar inkomstskatt, moms, punktskatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter för att nämna några.

Straffrätt:

Här behandlas konsekvensen av att begå ett brott. I detta ingår vilka gärningar som är straffbelagda, under vilka omständigheter gärningsmannen kan dömas eller inte dömas. Inom svensk lag anses en person oskyldig tills dess att motsatsen bevisats, vilket kallas oskyldighetspresumtionen. Inom straffrätten hittar vi exempelvis skattebrottslag, trafikbrottslag, narkotikastrafflag och Brottsofferjourens Riksförbund (BOJ).

Försvarsadvokat:

För den som begått brott eller är misstänkt för ett eller flera brott. Denne kan då vara i behov av en försvarsadvokat. Vid mildare anklagelser kan det anses onödigt men när det gäller risk för höga böter eller fängelse kan detta behövas. Försvarsadvokater är vanligtvis specialiserade inom ett visst rättsområde.

Immateriell- och upphovsrätt:

Inom detta område finns det så kallade mönsterskyddet, eller designskyddet och betyder ensamrätt till en produkts utseende. Varumärkesskydd är ett skydd för varumärket i sig, firma och namnet. Patentskyddet är ett tidsbegränsat skydd på 20 år, detta skydd kan man endast få för nya uppfinningar eller uppfinningar som skiljer sig väsentligt från andra. Upphovsrätten är en ekonomisk eller ideell ensamrätt för någons verk, exempelvis bok eller musikstycke. Namnrätt skyddar svenska medborgare samt medborgare från andra länder vilket innebär att folk normalt inte kan byta efternamn om inte det finns en släktanknytning.

www.flighton.se