Vill du bi advokat?

För att bli advokat krävs det att man är rätt person för yrket, genomför en lång utbildning med väldigt höga krav och dessutom erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete.

Innan man är färdig till att ansöka om tillträde i Advokatsamfundet skall man utföra en utbildning på 5 år samt ta juristexamen. Därefter kan man skaffa sig den praktiska erfarenheten som krävs, på minst tre år, detta genomförs via en tjänstgöring som biträdande jurist på en kvalificerat juridisk verksamhet. Väl på advokatsamfundet måste man genomgå en kortare utbildning och ta advokatexamen. När detta är avklarat kan en ansökan för medlemskap i advokatsamfundet skickas in, detta för tillåtelsen att kunna titulera sig advokat. Personlig lämplighet är också något väldigt viktigt om man önskar att bli advokat. Du måste bland annat ha en ordnad ekonomi, anses vara en redbar person samt andra faktorer som avgörs av advokatsamfundet.

Advokatyrket beskrivs vara ett varierande och givande arbete med stora möjligheter att själv kunna välja specialistinriktning. Det är ett viktigt arbete som kräver väldigt goda kunskaper inom ett eller flera rättsområden, vikten av personliga egenskaper spelar en stor roll i advokatens liv. Detta pga de kontinuerliga möten advokaten har med personer som hamnat i svåra livssituationer alternativt tvister. För att få mer information gällande vilken typ av utbildning som krävs för att arbeta som Advokat finner du på advokatsamfundets hemsida.

Flighton Academy är en utbildningsplattform som erbjuder utbildningar via entreprenörer. Vår plattform ligger under jbgymnasiet.se, domänens tidigare ägare JohnBauer-koncernen bedrev en verksamhet bestående  av friskolor med en utspridning på 20 olika orter runt om i landet, totalt studerade 10 500 fördelat på 30 olika skolenheter i koncernen. Flighton Academy har ett flertal engagerade advokater som mer än villigt erbjuder utbildningar till elever som vill lära sig från verkligen hur det är att agera advokat. Klicka på knappen nedan om du vill komma i kontakt med utbildningsplattformen.

#LiftYourCareer